سوالات متداول

1- لينک دانلود را کجا دريافت مي کنم؟

لينک دانلود را پس از پرداخت وجه در صفحه برگشت دريافت مي کنيد. همچنين آدرس دانلود در ايميلي که براي شما فرستاده مي شود وجود خواهد داشت.

 

موفق باشيد.

 

;